Tisztább jelentések a WayQuestben

2019-01-25

A WayQuest program 3.5-ös verziójában több módosítás is történt annak érdekében, hogy a jelentések minél inkább mentesek legyenek a kiértékelést zavaró soroktól. Fontos megjegyezni, hogy mind a korábbi, mind a jelenlegi értékek pontosak a maguk módján – eltérés a mért adatok értelmezésében van. Szándékaink szerint az újabb verziók jelentésein látható számok közelebb állnak majd a nyers adatokból emberi értékelés alapján elvárt értékekhez, és könnyebb lesz a kapott számok összevetése a grafikonokról leolvasható mérésekkel.

Ebben a dokumentumban összefoglaljuk, a WayQuest rendszerben hogyan történik az adatok szűrése és kiértékelése, milyen hatással vannak a kapott eredményekre a lekérdezésnél megadott paraméterek, illetve milyen változások is történtek a korábbi verziókhoz képest.

Bolyongás

A műholdas helyzetmeghatározás bizonytalansága miatt egy valóságban mozdulatlan jármű pozíciója is változhat időben. A haladások ellenőrzését végző felhasználók – érthető okokból – ezeket az úgynevezett bolyongásokat nem szeretnék látni a jármű mozgásai között, még kevésbé fuvarként megjeleníteni egy hivatalos útnyilvántartásban.

A bolyongásokat a rendszer igyekszik kiszűrni, hiszen különben a téves utak mellett a program tényleges haladás nélkül számolna megtett távolságot a járműnek, olyan időszakokat is a munkaidő részének tekintene, amikor a járművezető ténylegesen nem mozgott a járművel.

A szűrés első fokozata magában az adatgyűjtő készülékben történik. A beszereléskor vagy később beállított paraméterek alapján a készülék mindaddig mozdulatlan állapotot feltételez, míg a jármű sebessége el nem ér egy bizonyos küszöbsebességet, vagy a pozíció bizonyos távolságnál jobban el nem mozdul a megállástól. A hardveres mozgásszűréshez tartozik az újabb készülékekbe épített g-szenzor (gyorsulásérzékelő), mely az energiatakarékos mélyalvó üzemmódból való felébredést is indítja. A különösen lassan mozgó erőgépek esetén szükség lehet a beállított küszöbsebesség csökkentésére, melyben kollégáink tudnak segíteni.

Az ITineris WayQuest rendszer szoftveres komponensei további szűrést végeznek a beérkezett nyers pozíció adatokon. Amennyiben a készülékbe be van vezetve a jármű gyújtásjele, a program kiszűri a gyújtás nélküli állapotban mért (látszólagos) mozgásokat. Ezt a szűrő funkciót a WayQuest programban a járműmodul tulajdonságainál a Haladás csak gyújtásjel esetén kapcsolóval állíthatjuk. A „gyújtásjel” alatt a fizikai bekötéstől függően érthetjük:

 • a készülék külső tápfeszültségét, mely az erőgép főkapcsolójának feszültség alá helyezésével jelenik meg,
 • a jármű gyújtáskapcsolójának jelét (elfordított slusszkulcs) – leggyakrabban ez történik,
 • vagy a tényleges motorüzemet (pl. motorüzem-visszajelző lámpáról, az olajnyomás-érzékelő gombáról stb.).

A konkrét beszereléstől függően kell értelmeznünk a program által kiírt gyújtáson töltött idő és üzemidő adatokat is, hiszen előfordulhat, hogy az elfordított gyújtáskapcsoló a motor beindításával nem jár (így tényleges munkavégzéssel sem), hanem csak rádiót hallgat a járművezető.

Lekérdezési paraméterek

A jármű mozgásáról szóló jelentések lekérésekor lehetőségünk van megadni szűrési feltételeket a jármű mozgására vonatkozóan. A jelentéstől függően ez lehet a Várakozás minimális hossza, illetve a Minimális távolság.

Az előbbi azt a legrövidebb időtartamot adja meg, amennyit a járműnek legalább mozgás nélkül kell töltenie, hogy a program azon a helyen várakozásnak tekintse a sebesség nélküli időszakokat, ezáltal megszakítva az egyes meneteket, fuvarokat. Ezt az értéket két helyen is állíthatjuk: a járművek tulajdonságainál megadhatunk egy-egy rájuk jellemző Minimális várakozási időt; a lekérdezéskor pedig használhatjuk ezeket, vagy felülbírálhatjuk egy közös értékkel.

A minimális távolság segítségével pedig kiszűrhetőek a túl rövid, akár bolyongásból, akár odébbállásból származó utak, melyeket nem kívánunk külön fuvarként megjeleníteni.

Mikor indult el, mikor állt meg?

A járműmodul tulajdonságainál a Feldolgozási paraméterek között beállítható Sablonok határozzák meg, hogy a program elsődlegesen hogyan határozza meg a haladásokat-megállásokat: legalább mekkora sebességnek milyen hosszan kell fennállnia ahhoz, hogy azt elindulásnak tekintse a program, illetve legfeljebb mekkora sebességküszöb alatt és legalább mennyi ideig kell tartózkodnia a járműnek ahhoz, hogy a program ott megállást érzékeljen. (A járműmodulban zajló hasonló, általános szűréshez képest itt felhasználási körtől függő sebességhatárok és időtartamok vannak.)

A sablon része még, hogy mekkora az a mért sebesség, ami fölött hibásnak tekinthető egy adat. Ezt a program a sebesség grafikon alatti piros csíkkal jelzi. Amennyiben több ilyet látunk, szinte biztosan téves a beállított Sablon. Ennek korrigálása után újra fel kell dolgoztatni a készülék méréseit.

A korábban említett lekérdezési paraméterek miatt néha nem könnyű követni, miért is a kapott értékeket látjuk.

Ez különösen akkor gyakori, ha a jármű tényleges használati módjától eltérő beállításokkal kérdezzük le a jelentést, például egy szállítmányokról szóló Menetnaplót kér le valaki egy telepen belül dolgozó rakodógépről. Ennek a haladásai ugyanis általában rövidebbek, mint a Minimális távolság, ugyanakkor egy helyen sem áll annyit, hogy azt egyértelműen várakozásnak mondhassuk.

A WayQuest program a 3.5-ös verziótól ökölszabályként azzal a feltételezéssel él, hogy a jármű állapota (haladás/várakozás) mindaddig változatlan, amíg az ellenkezőjéhez tartozó feltétel egyértelműen nem teljesül. Azaz:

 • Ha a jármű állt, legalább a minimális távolságnak megfelelő utat kell megtennie, hogy azt elindulásnak tekintsük.
 • Ha a jármű mozog, legalább a minimális várakozási időnek megfelelő ideig kell egy helyben állnia (0 sebességgel), hogy ott várakozást detektáljunk.
 • Ha a jármű gyújtását legalább öt percre leveszik, azt a helyet is várakozási helynek tekintjük, a beállított minimális várakozási időtől függetlenül. Ilyenkor feltételezhető, hogy nem forgalmi okból állt meg a jármű, hanem a sofőr megszakította az utat.

Példa

A megállások meghatározását az alábbiakban egy példán keresztül vehetjük szemügyre.

Az első grafikonon a Megállások kijelölése funkcióval jelenítettük meg a szűrés nélküli, nyers mozgásállapotokat.

/upload/files/365/1-motion3-hu-withtoolbar-5971.png

Ha a megadott lekérdezési paramétereket (pl. minimális várakozási idő) alkalmazó Várakozások kijelölése funkciót használjuk, az így fog kinézni:

/upload/files/365/2-motion4-hu-withtoolbar-5972.png

Az A időszakban a jármű régóta áll.

A B időszakban ugyan már megmozdult, azonban a sebesség és a megtett távolság még túl kicsi ahhoz, hogy arra haladásként tekintsünk. Egyelőre tehát nem tudjuk, csak bolyongásról van-e szó, vagy egy út kezdetéről. Ez majd csak a későbbi időszakok kiértékelése után dőlhet el.

A C időszak alatt viszont már elegendő az összesen megtett táv ahhoz, hogy azt egyértelműen mozgásnak minősítsük. Ettől a B időszakról is eldől, hogy az már az elindulás része volt.

A D időszak egy megállás, ami rövidebb, mint a beállított minimális várakozási idő. Egyelőre itt sem tudjuk még, az állóhelyzetet csak egy bolyongás szakítja-e meg, vagy egy újabb út kezdete.

Az E időszak egyértelműen haladás. Így a D időszakról végérvényesen eldőlt, hogy túl rövid volt várakozásnak, tehát a korábban megkezdett haladás részének kell tekintenünk.

Amennyiben lekérdezéskor a Minimális távolság értékét nagyobbra állítjuk, hogy a telepen belüli mozgásokat a program kiszűrje, és csak a tényleges szállításokat kezeljük haladásként, akkor ez lesz az eredmény:

/upload/files/365/3-motion5-hu-withtoolbar-5973.png

Ha a járműnél minimális távolság alatti mozgásokból, és minimális várakozási időnél rövidebb megállásokból több is váltakozott egymás után, a program régebbi verzióiban előfordulhatott a teljes időszak egyetlen haladásként, vagy egyetlen várakozásként való minősítése – függetlenül attól, hogy a második vagy későbbi időszakkal együtt már elérte-e a szükséges küszöböt.

Automatikus korrekciók

A kiértékelést végző program él még néhány automatikus korrekcióval a jelentések számára. Ezek a valós életben előforduló, ám zavaró jelenségeket szűrik meg.

Az egyik ilyen automatikus javítás az, amikor a járművezető a gyújtás ráadása, netán már elindulás után jelentkezik be. Ilyenkor a bejelentkezését visszamenőlegesen kiterjesztjük a teljes gyújtáson töltött időszakra. Ennek oka az, hogy valószínűsíthetően az adta rá a gyújtást a járműre, aki később ott bejelentkezett – tipikusan épp a gyújtásráadás miatti figyelmeztető sípolások hatására. Az Azonosítás grafikonon látható egy ilyen időszak (az eltérő sofőr miatt megbontott sávval), melyet ki is jelöltünk.

/upload/files/365/4-motion1-hu-5970.png

A program korábbi verziói ilyenkor a gyújtás és a bejelentkezés közötti rövid időszakra megjeleníthettek egy felesleges sort ismeretlen sofőrrel („?”).

Ehhez hasonló korrekció történik, amikor a gép leállítását követően meghatározott időtartam elteltével a fedélzeti készülék (PAD, DMK stb.) automatikusan kilépteti a járművezetőt. Amennyiben ugyanaz a sofőr folytatja a munkát, a program feltételezi, hogy a leállás is hozzá tartozik.

/upload/files/365/5-motion2-hu-5969.png

A fenti grafikonon a sofőr egy igazításhoz kiszállt, le is állította a motort, a DMK modul így pár perc múlva kijelentkeztette. Ezután a géppel átment egy másik épülethez, majd csak az ezt követő szállításnál érintette oda újra az iButton azonosítóját.

A program korábbi verziói az ilyen eseteknél a sofőr várakozási idejére írtak a ténylegesnél kisebbet (hiszen annak a második részében nem ő várakozott), illetve az ismeretlen sofőr „várakozása” egy külön sorban jelenhetett meg.

A várakozások (utak célállomásainak) meghatározásakor a program újabb verziói a legalább öt perces gyújtás nélküli időszakot is leállásnak, várakozásnak tekintik, a megadott minimális várakozási időtől függetlenül.

Tanulmány letöltése

Töltse le részletes tanulmányunkat, melyből megtudhatja, hogy a piacon egyedülálló WayQuest mezőgazdasági kontrolling rendszer hogyan képes az Ön gazdaságát – a benne megbújó gazdasági potenciált kiaknázva – még versenyképesebbé és jövedelmezőbbé változtatni!

Tanulmány letöltése

Előnyök

 • Hatékonyabb termeléssel még több bevételt érhet el
 • Tökéletes ellenőrzéssel mindent kontrollálhat
 • Csökkentheti a költségeit, így még több profitra tehet szert
 • Precíz hardverekkel pontos adatokhoz fér hozzá
 • A kapott információk alapján megbízható döntéseket hozhat
További előnyök

Referencák

Akik már sikeresebbek – kattintson és ismerje meg referenciáinkat!

Referenciák