Mit jelent a bolyongás?

2016-06-20

A WayQuest program GPS alapú technológia felhasználásával követi nyomon a járművek tartózkodási helyét és útvonalát. A helymeghatározásban – a gyengébb GPS vételből adódóan – időnként kisebb pontatlanságok tapasztalhatók. Így előfordulhatnak olyan esetek, amikor a rendszer elmozdulásokat érzékel az egy helyben álló járművek pozíciójában is. Ezeket a látszólagos mozgásokat – melyek mögött nincs valódi haladás – nevezzük bolyongásnak.

Megjegyzés: Tényleges haladás közben is előfordulhat bolyongás, amikor a rendszer nem képes kellő pontossággal meghatározni a jármű pozícióját. Ilyenkor tapasztalható az útvonalban indokolatlan elcsúszás, nyomvonalváltás.

Milyen okai lehetnek a gyenge GPS vételnek?

A mérések során időnként előforduló gyenge GPS vételnek számos oka lehet. Ezek közül érdemes megemlíteni a következőket:

 • a jármű fedett helyen parkol
 • a GPS antenna elhelyezése nem megfelelő
 • a szükségesnél kevesebb műholdat lát a rendszer, valamely egyéb okból

Milyen következményekkel jár a bolyongás?

A bolyongások következtében olyan plusz útvonalak, ill. munkavégzések keletkeznek, melyek nem valósak, ezért mindenképpen érdemes megvizsgálni a bolyongások körülményeit, és – amennyire lehetséges – kiküszöbölni vagy csökkenteni előfordulásukat.

Hogyan jelenik meg a bolyongás a WayQuest programban?

A programban a bolyongás során tapasztalható látszólagos elmozdulások megtett útvonalként jelennek meg és rajzolódnak ki a térképen (ld. Mérések megjelenítése funkció). Az alábbi képernyőrészleten a bolyongásra jellemző, "pamacs"-szerű útvonalrajzolat (kis területen több, különböző irányú haladás) látható:

Bolyongás

A bolyongás időszakában a Státusz grafikonon megfigyelhető a GPS vétel elégtelensége, melyet magas DoP értékek jeleznek (míg a kék színű oszlopok megbízható GPS adatokra utalnak):

Státusz grafikon


A jelentésekben is tetten érhető a bolyongás téves pluszmunka formájában (pl. munkaidő hétvégén; napok szerinti bontásban csak bolyongást tartalmazó napok).

Hogyan szűri ki a program a bolyongásokat?

A program nagy hangsúlyt fektet a bolyongások kiszűrésére: megfelelő beállítások mellett bolyongásnak tekint minden olyan mozgást, amikor a jármű nem volt gyújtáson – így sem útvonalat, sem munkavégzést nem rögzít az adott időszakra vonatkozóan. Ehhez két feltétel teljesülése szükséges:

 • a gyújtásjel bekötése a járműmodulba (munkatársaink a beszerelés során elvégzik; a legtöbb jármű esetén megoldható), valamint
 • a Haladás csak gyújtásjel esetén kapcsoló bekapcsolása (a járműmodul tulajdonságainál).

Bolyongás esetén mit érdemes ellenőrizni?

Amikor a mérésekben bolyongás tapasztalható, a következőket érdemes ellenőrizni:

 • be van-e kötve a gyújtásjel
 • jól működik-e a gyújtásjel (nincs-e kontakthiba)
 • a Haladás csak gyújtásjel esetén kapcsoló be van-e kapcsolva
 • az adott mérési időszakban megfelelő volt-e a GPS vétel
 • a GPS antenna jó helyre került-e beszerelésre

Tippek

Javaslataink a bolyongások hatékony felderítéséhez:

 • Érdemes rendszeresen ellenőrizni a Státusz grafikonon a GPS vétel megbízhatóságát. Gyakran tapasztalt gyenge vétel (sok narancssárga oszlop) esetén javasoljuk a GPS antenna más helyre szerelését.
 • A jármű álló helyzetben csak indokolt esetben maradjon gyújtáson (mert a program a gyújtás alapján szűri ki a bolyongásokat).
 • Javasoljuk riasztás beállítását a GPS antenna meghibásodása, valamint a GPS jel zavarása esetére (Törzsadatok / Riasztások / Eszközhiba riasztások).

Kapcsolódó témák a Felhasználói kézikönyvben

 • Grafikon típusok / Státusz
 • Tulajdonságok – Járműmodulok panel / Járműmodulok törzsadat elemek / Haladás csak gyújtásjel esetén (Holdak száma legalább, DoP legfeljebb)
 • Riasztások típusai / Eszközhiba riasztások
 • Tulajdonságok – Riasztások panel / Riasztások törzsadat elemek / GPS zavarás, Antenna hiba
 • Szószedet / Bolyongás
 • Szószedet / GPS
 • Szószedet / DoP

Tanulmány letöltése

Töltse le részletes tanulmányunkat, melyből megtudhatja, hogy a piacon egyedülálló WayQuest mezőgazdasági kontrolling rendszer hogyan képes az Ön gazdaságát – a benne megbújó gazdasági potenciált kiaknázva – még versenyképesebbé és jövedelmezőbbé változtatni!

Tanulmány letöltése

Előnyök

 • Hatékonyabb termeléssel még több bevételt érhet el
 • Tökéletes ellenőrzéssel mindent kontrollálhat
 • Csökkentheti a költségeit, így még több profitra tehet szert
 • Precíz hardverekkel pontos adatokhoz fér hozzá
 • A kapott információk alapján megbízható döntéseket hozhat
További előnyök

Referencák

Akik már sikeresebbek – kattintson és ismerje meg referenciáinkat!

Referenciák